Meditatie

Wat is meditatie?
We gebruiken de term meditatie over het algemeen om oefeningen te beschrijven die ons kunnen leiden tot de ervaring van meditatie. Meditatie wordt zowel beschouwd als een toestand en een werkwijze. Een toestand van intens gerichte en verdiepte aandacht en een werkwijze van oefeningen die ons kunnen helpen om die toestand te bereiken.
Meditatie gaat hand in hand samen met ontspanning; een rustige, ontspannen houding helpt bij het doen van meditatie.
Het primaire doel van meditatie is baas te worden over je eigen denken. Als we ons zorgen maken, piekeren of tobben, zijn we dat duidelijk niet. Want het typerende van piekeren en tobben is dat je er niet zomaar mee kunt stoppen, zelfs al zie je in hoe dom en nutteloos het is en al neem je nog zo vastberaden voor om ermee op te houden. Het is het denken dat piekert – het denken dat de baas over ons is, niet wij.

De voordelen van meditatie
Meditatie heeft vele voordelen. Hieronder enkele die regelmatig worden ervaren:

  • Meer rust in het hoofd en een toegenomen vermogen om met stress om te gaan.
  • Verbeterd mentaal functioneren – helderder en positiever denken, beter geheugen, toegenomen concentratie.
  • Verbeterde fysieke gezondheid o.a. normaliseren van de bloeddruk, afnemende spanning en pijn in de spieren.
  • Meer vreugde en doelgerichtheid in het leven, meer begrip en acceptatie van jezelf en toegenomen vermogen om het leven te leiden volgens onze ware aard.

Lesinhoud
De wekelijkse sessies van 1 uur bestaan uit verschillende technieken gericht op bewustwording van het lichaam, de ademhaling en het observeren van spontane gedachten. Alle oefeningen worden volledig begeleid; je wordt meegenomen in de oefening. Je kunt zitten op een meditatiekussen, maar ook op een stoel. Het is belangrijk dat je houding aangenaam en ontspannen is.

Soms gaan we ook aan de slag met geluid en muziek of doen we voor de afwisseling een loopmeditatie. Tussen de oefeningen door en achteraf is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen of vragen te stellen.

  • Lichaamsbewustzijn (Kaya Sthairyam): stil en onbeweeglijk zitten en bewustzijn van het lichaam vergroten
  • Ademhaling (Ajapa Japa): de beweging van de ademhaling volgen en het geluid van de adem ervaren.
  • Innerlijke stilte (Antar Mouna): observeren van prikkels van buitenaf, spontane gedachten die naar boven komen of de stilte van binnen.
  • Feedback: uitwisselingen van ervaringen, vragen, discussie.

Meditatie geeft je gereedschap in handen om innerlijk tot stilte te komen, midden in de woelige wereld waarin we leven. De lessen leiden je stap voor stap naar meditatie en rust; je bereikt steeds langere perioden van diep stil zijn. Ondertussen weet je wat je doet, en waarom.
Vaardigheden die tijdens de lessen worden geleerd, kunnen goed in het dagelijkse leven worden toegepast.